تدبیر امورکهن‌ترین نسخ چاپی در چین (1)از آنجا که خداوند حکیم است و حکیم کار عبث و بی حساب انجام نمی دهد از این رو کارهای او در آفرینش و تدبیر امور عالم و آدم، گزاف و بی حساب نخواهد بود و در خلق و تدبیر امور سنت و روش خاصی را داراست که هیچ کس را استثنا نمی کند و تا روز قیامت جاری و برقرار است .....

منبع اصلی مطلب : سایت رسمی مهدیه وادقان
برچسب ها : تدبیر امور
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : نمایشگاه تاریخ